Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


Roční prověrka v oblasti BOZP a PO

Nepodceňujte důležitá rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Už jen z hlediska vlastní výroby a produkce, ale především, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a vážné újmě na zdraví.

Roční prověrka v oblasti BOZP a PO- obsah

Samotná roční prověrka BOZP obsahuje komplexní zajištění stanov, dokumentů a průběhu práce, dle ohleduplnosti nejen na vlastní zdraví, ale i na ochranu majetku a obecného okolí. V ní jsou samozřejmě zahrnuty i kompletní služby požární ochrany, včetně správného školení o bezpečnosti práce, především pak u rizikových oborů.

Bezpečnost práce - Ochrana lidského zdraví a majetku

Nejčastější příčinou pracovních úrazů, bohužel někdy i s následkem smrti je laxní přístup k prevenci a bezpečnostním opatřením. V případě, že situaci podceníte dochází většinou k neštěstí, které má za následek přinejmenším majetkové škody, které zkrátka znamenají, úhradu nemalé finanční sankce.

Roční prověrka - Nepodceňujte BOZP ani PO

Nechcete-li si přidělávat zbytečné starosti, předejděte rizikům zanedbání právě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Jako majitel firmy jistě dáváte podepsat svým zaměstnancům formulář, který Vám zajistí určitou právní ochranu, ovšem tohle nezabrání vzniku nešťastným událostem, které mohou mít za následek újmu na zdraví či poškození majetku.

Vyhlášky a zákony v oblasti BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana je zákonem daná dle č. 309/2006 Sb. zákoníku práce Aby se předešlo vzniku nepříjemných a tragických událostí rozhodli se naši zákonodárci k několika úpravám a doplnění příslušných předpisů.

Jste-li majitel podniku a nepostupujete dle novelizovaných vyhlášek a samotného zákona, je možné, že Vás postihne nemalá sankce za jejich nedodržení. Nejedná se jen o majetek o který můžete přijít, je sice velmi hodnotný, ale nenahradí lidské životy nebo životní prostřední.

Roční prověrka - Profesionální zajištění v oblasti BOZP a PO

Naše akciová společnost Energom projetky a.s je přímo Centrem bezpečnosti práce a požární ochrany, proto naši profesionálně vyškolení specialisté zajistí veškerou dokumentaci, řešení pracoviště i přilehlých objektů tak, aby bylo vše v souladu se zákonem a zabezpečením před vznikem a rozvojem ničivých požárů. Velmi dobře také známe a víme naprosto přesně vše o nově provedených úpravách ve vyhláškách a zákonech i těch, které upraveny teprve budou, tudíž naši klienti i Vy jako náš objednatel budete informování s dostatečným předstihem.

Prověrka BOZP a PO u naší společnosti Energom projekty a.s zajistí včasné vyřešení vzniklé situace a zabránění vzniku nešťastným událostem, které by mohli vést ke značným ztrátám.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace