Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


Revize komínů

Nejlepším obdobím k provádění revizí komínů je před topnou sezónou. V případě, že tuto pravidelnou revizi nepodceníte, a necháte si komín vyčistit včas, zahájíte topnou sezónu bez úhony.

Dle stanovené vyhlášky zákona 91/2010 Sb je nutnost provádět pravidelnou revizi komínů. Berete- li to však na lehkou váhu, je více než pravděpodobné, že zaplatíte o mnohem více peněz za opravy poškozeného majetku než, kdybyste zaplatili za revizi komínu. Navíc majetek je to nejmenší, když vezmeme v úvahu, že by jste přišli o svůj život nebo Vašich blízkých.

Bez revize, žádné odškodné z pojišťovny

Většina lidí si totiž myslí, že když si zajistí pojištění domácnosti proti požárům a jiným nebezpečím jsou plně zaopatření a tudíž nemají potřebu provádět revizi.

Ovšem opak je pravdou, pokud nebude mít zajištěnou pravidelnou revizi respektující dané vyhlášky a Váš komín se při nešťastné události bude nacházet v zanedbatelném stavu, žádná pojišťovna Vám odškodné nevyplatí. Dbejte tedy na pravidelné revize komínu, které promění Váš věnovaný čas v jistotu správného zaopatření.

Hrozící rizika firmám, které nemají pravidelné revize komínů

Jste-li podnikatel vlastnící objekty, kde se běžně komíny využívají, je nutné se řídit nařízením vlády a provádět pravidelné revize komínů. Nejen, že Vám hrozí riziko namátkové kontroly, která samozřejmě zjistí zda jste komín nechali vyčistit a v případě nesplnění této vyhlášky, Vám uloží pěkně tučnou pokutu. Ale především při hrozícím riziku vzniku požáru, Vám přistanou mnohočetné ztráty na majetku.

Ani drahá pojišťovna Vám v tomto ohledu nepomůže, nedodržíte-li platnou vyhlášku o revizi komínu, odškodného se nedočkáte.

Kdy se revize komínů provádí?

Jak jsme již zmínily, nejvhodnějším obdobím k provádění revize je před topnou sezónou. Komplexní revize se dle platných vyhlášek provádí jednou za rok nebo vždy při stavebních úprav komína. Každý majitel je povinen provést revizi v případě změně druhu paliva připojeného spotřebiče nebo při výměně či nové instalaci. Dále pak při zvláštních změnách, způsobených požárem daného komína nebo při jakémkoli neočekávám pohybu aj.

Lhůty kontrol a revizí plynových zařízení

Stanovené nařízení vlády a vyhlášky o provádění revizí komínu jsou platné nejen pro kamna a topení dřevem, vztahují se i na plynová zařízení, kde jsou lidé povinni jednat zodpovědně. Právě díky mnohonásobným otravám ze zplodin, vzniklých nedodržení pravidelné kontroly zařízení.

Revizní kontroly musí být prováděny servisním technikem:

  • Spotřebiče - Min. jednou za rok.
  • Plynové rozvody a zařízení - Min. jednou za tři roky.

Ovšem samotná zkouška plynovodu má platnost maximálně na půl roku, a v tomto termínu je nutná pravidelná kontrola.

Revizní zpráva

Revizní zpráva je velice důležitý doklad, vydaný vždy odborně způsobilou osobou. Který můžete využít právě jako dokument pro pojišťovnu při nešťastné události. Máte-li v tomto případě sjednané pojištění, vyplatí Vám odškodné za případné ztráty.

Kdo provádí revizi komínů?

Revizi komínů může provádět pouze osoba způsobilá pro výkon revizí komínu a jiných podobných zařízení. Respektive držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví který Vám na základě kontroly vydá revizní značení s datem konání. Dle zákona tak budete mí vše v naprostém pořádku a zejména Vy se už nemusíte bát hrozícího rizika vzniku požáru.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace