Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


Neohlášená kontrola Krajské hygienické stanice (KHS)

Zajistíme Vám profesionální komplexní služby v oblasti BOZP a PO od naší akciové společnosti Energom Projekty a.s., která je přímo Centrem bezpečnosti práce a požární ochrany, které dokonale splňují všechny zákonné požadavky, což Vám umožní se naplno věnovat své podnikatelské činnosti.

Jak to probíhá?

V oblasti BOZP a PO Vám naši profesionálně vyškolení specialisté zajistí prevenci a komplexní služby v této problematice. A v případě kontroly KHS:

  • Nám oznámíte smluvené datum kontroly ve Vaší firmě.

A dále se již nemusíte ničím zabývat...jsme profesionálové ve svém oboru a svou práci si umíme u kontrol vždy obhájit.

Krajská hygienická stanice

Krajské hygienické stanice se zabývají nejen obecnou a komunální hygienou, ale taktéž hygienou práce. Kladou důraz na správné dodržování hygieny, které prostřednictvím kontrol hlídají. Nacházejí se ve všech krajích České republiky.

Obecná a komunální hygiena

V krajské hygienické stanici nalezneme i odbor obecné a komunální hygieny, která se zaměřuje na dodržování stanovených předpisů k ochraně veřejného zdraví, zajišťující dozor nad zásobováním zejména pitné vody a výrobky, které sní přicházejí do kontaktu.

Dále zkoumá i správné zabezpečení ochrany před hlukem, vibracemi, neionizujícímu záření, koupaliště, bazény, sauny a celkově koupací oblasti, které nalezneme v ubytovacích službách, vnitřním prostředí staveb, pohřebnictví aj.

Hygiena práce

Hygiena práce se zaměřuje především na správné provedení výkonu místa práce jako je osvětlení, větrání a další mikroklimatické podmínky, které vedou k ochraně lidského zdraví. Proto také kladou veliký důraz na bezchybné plnění těchto stanovených předpisů.

Činnost krajské hygienické stanice

Jednou z oblastí krajské hygienické stanice je ochrana a podpora veřejného zdraví, do které spadá odbor protiepidemický, obecné a komunální hygieny, práce, výživy, předmětu k běžnému užívání, dětí a mladistvých.

Ochrana a podpora veřejného zdraví zodpovídá za provádění všech odborných činností související s výkonem státní správy. Zpracovává zásadní materiály v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví a zároveň vede evidenci podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru. Při sestavování plánů kontrolní činností včetně jeho plnění spolurozhoduje a odpovídá za opodstatněnost požadovaných úkolů. Následně kontroluje správnost rozhodnutí a stanovisek.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

+420 777 929 770

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace