Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


Koordinátor BOZP

Ve stavebnictví jsou pracovníci neustále vystavení závažným rizikům úrazů, proto je na staveništi koordinace v oblasti BOZP a PO na prvním místě.

Závažné úrazy nejsou bohužel jen ojedinělé, stávají se čím dál častěji a mnohdy s následkem smrti.

Cílem naší společnosti Energom Projekty a.s. je nejen informovat projektanty a investory o požadavcích a povinnostech, vyplývající z platné legislativy č. 309/2006 Sb zákoníku práce, ale především Vám poskytnout kvalitní spolehlivé a komplexní služby v oblasti BOZP našimi profesionálními a odborně proškolenými specialisty, kteří udělají vše proto, aby předešli a zabránili dalším pracovním úrazům na staveništi.

Plán v oblasti BOZP ve stavebnictví

Chcete-li stavební povolení nebo jen ohlásit Vaši stavbu, je nutné mít zpracovaný plán v oblasti BOZP na staveništi. Tento plán musí být přesně vypracován dle potřebám zajištění bezpečné práce, které nebude žádný způsobem ohrožovat lidské zdraví. Pakliže musí projektová dokumentace obsahovat plán BOZP, který není jeho součástí nebo by byl nedostatečně vypracován, nemusel by stavební úřad Vaší žádosti o stavební povolení vyhovět.

Proto je nutné, aby Váš plán BOZP byl zhotoven zkušeným odborníkem. V naší společnosti Energom Projekty a.s. pracují pouze profesionálně vyškolení koordinatoři, kteří Vám všechna potřebná opatření při provádění realizace stavby, jak z hlediska časové potřeby, tak i způsobu provedení prací pro BOZP zajistí tak, aby jste měli vše v naprostém pořádku.

Obsah plánu BOZP

Základem plánu BOZP je uvést povinný údaj stanovený zákonem č. 309/2006 Sb zákoníku práce.

Náš odborně vyškolený koordinátor Vám při vypracování dokumentu uvede i mimo jiné:

  • Základní informace o akci a o účastnících výstavby.
  • Stanovení povinností a odpovědností jednotlivých účastníku stavby.
  • Stanovení způsobu zajištění staveniště.
  • Evidence osob na staveništi.
  • Zajištění požadavků při udržovacích prací.
  • Stanovení způsobu ohlašování mimořádných události na staveništi.
  • Stanovení způsobilosti pracovníků na staveništi.
  • Přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP má povinnost zabezpečit plán o údaje, informace a postupy, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Takový plán musí být všemi zhotoviteli odsouhlasen a podepsán.

Úkolem koordinátora BOZP naší společnosti Energom Projekty a.s je poskytovat Vám profesionální odborné konzultace a doporučení, která budou splňovat všechny požadavky na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, také odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zaměřením na specifická opatření, atd.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace