Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


BOZP a PO ve zdravotnictví

Ve zdravotnických a sociálních zařízení je bezpečnost a ochrana zdraví při prací a požární ochrany takřka nutností, především z hlediska rizik ohrožující lidské zdraví.

Zejména pracovníci těchto příslušných zařízení jsou neustále vystavováni specifickým rizikům. Z oblasti BOZP patří k nejproblematičtějším pohyb na pracovištích, poskytování OOPP, kontakt s nebezpečnými látkami, stav technických a přístrojových zařízení nebo dodržování limitů přesčasové práce. Dle ustanovení § 133 a nařízením vlády č. 495/2001 Sb je povinen zaměstnavatel zajistit ochranné pracovní prostředky, dodržovat pravidelné vyhledávání rizik a navrhovátopatření k omezení jejich vzniku na pracovišti, prováděnou odborně způsobilou osobou v prevenci rizik.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s se specializuje na oblast BOZP a PO, profesionálně a odborně zajišťuje v mnoha různých sociálních a zdravotnických zařízení v rámci celé České republiky.

Souhrn povinností ve zdravotnictví v oblasti BOZP.

 • Povinné zpracování a aktualizovaní dokumentací BOZP.
 • Povinné provádění pravidelných prověrek BOZP.
 • Povinné provádění kategorizací prací.
 • Povinné vypracování registrů rizik pro zdravotnická zařízení.
 • Povinné zajištění pracovní lékařské prohlídky.
 • Povinné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro každého zaměstnance.
 • Povinné školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP.
 • Povinné seznámení nového zaměstnance s právními předpisy.
 • Povinné evidování a hlášení pracovních úrazů. vznik příčiny a jejich odškodňování.
 • Povinné vyhledávání nebezpečných faktorů stavu pracovního prostředí. -Povinné zajištění zaměstnance tak, aby nevykonával zakázané práce.
 • Povinné doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek.
 • Povinné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP.
 • Povinné seznamy zakázaných prací pro těhotné ženy.
 • Povinné dodržování kontrol limitů na přesčasové práce.
 • Povinné dodržování podmínek technické prevence, kontroly technických zařízení, lékařských přístrojů a revize.

Souhrn povinností ve zdravotnictví v oblasti PO

 • Povinné zařazení činnosti do kategorie požárního nebezpečí.
 • Povinné vedení a pravidelné aktualizování dokumentaci požární ochrany.
 • Povinné vedení Požární knihy.
 • Povinné vypracování poplachových směrnic.
 • Povinné provádění preventivní požární prohlídky.
 • Povinné revize a přehledy prostředků požární ochrany.

Nejčastější rizika ve zdravotnictví

Každá práce je něčím specifická, stejně jako rizika, které podstupují zaměstnanci při výkonu práce.

Mezi nejčastější rizikovými faktory ve zdravotnictví mohou být:

 • Bodné, řezné rány nebo škrábnutí o zdravotnické nástroje a nářadí.
 • Poranění při ruční manipulaci s pacienty. – Součástí každodenní práce je nadměrná námaha s pohyblivými nebo méně pohyblivými pacienty, což může mít za následek poranění páteře a namožení šlach a svalů. Z tohoto důsledku je Vaší povinnosti dodržovat hmotnostní limity stanovené nařízením vlády.
 • Upadnutí, podvrtnutí nebo dokonce sklouznutí – Právě z tohoto důvodu vznikl požadavek o ošetření a udržování komunikací, podlah, schodišť aj. , dle daných příslušných ustanovení právních norem a předpisu.
 • Popálení horkými předměty, zejména nápoji a polévky pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.
 • Při obsluze rentgenu, působící ionizující záření.
 • Při práci zdravotníků s elektrickými přístroji a zařízeními dochází k poranění elektřinou.
 • Při obsluze laseru, působí neionizující záření.
 • Při práci v laboratořích nebo s pacienty s virovým či bakteriálním onemocněním působí vlivy chemických a biologických látek.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s Vám na základě smlouvy zajistí profesionální komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které dokonale splňují všechny zákonné požadavky, což Vám umožní se naplno věnovat svému zdravotnickému zařízení.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace