Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


BOZP a PO ve státní správě

Tato problematika je velice důležitá a je dána platnou legislativou §101 ZP, §102 ZP, která určuje povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnanci.

Podmínky BOZP a PO ve státní správě

Základem je pravidelné vyhledávání rizik na pracovištích státní správy a samosprávy, zejména zaměstnanců pracující v údržby zeleně, stroji nebo chemickými látkami a školení povolání aj. Zde dochází ke vzniku nejčastějších příčin pracovních úrazů a chorob z povolání. Dále je velmi důležitá i havarijní připravenost ve spojitosti s požární ochranou, kde je rovněž zapotřebí zajistit veškeré legislativní a zákonné povinnosti.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s se specializuje na oblast BOZP a PO, profesionálně a odborně zajišťuje v mnoha různých typech státní správy a samosprávy v rámci celé České republiky.

Souhrn povinností samosprávy a státní správy v oblasti BOZP

 • Povinné zpracování a aktualizovaní dokumentací BOZP.
 • Povinné provádění pravidelných prověrek BOZP.
 • Povinné provádění kategorizací prací.
 • Povinné vypracování registrů rizik pro státní správu a samosprávu.
 • Povinné zajištění pracovní lékařské prohlídky.
 • Povinné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro každého zaměstnance.
 • Povinné školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP.
 • Povinné seznámení nového zaměstnance s právními předpisy.
 • Povinné evidování a hlášení pracovních úrazů. vznik příčiny a jejich odškodňování.
 • Povinné vyhledávání nebezpečných faktorů stavu pracovního prostředí. -Povinné zajištění zaměstnance tak, aby nevykonával zakázané práce.
 • Povinné doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek.
 • Povinné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP.
 • Povinné seznamy zakázaných prací pro těhotné ženy. -Povinné dodržování kontrol limitů na přesčasové práce.
 • Povinné dodržování podmínek technické prevence, kontroly technických zařízení, lékařských přístrojů a revize.

Souhrn povinností samosprávy a státní správy v oblasti PO

 • Povinné zařazení činnosti do kategorie požárního nebezpečí.
 • Povinné vedení a pravidelné aktualizování dokumentaci požární ochrany.
 • Povinné vedení Požární knihy.
 • Povinné vypracování poplachových směrnic.
 • Povinné provádění preventivní požární prohlídky.
 • Povinné revize a přehledy prostředků požární ochrany.

Nejčastějšími rizikovými faktory státní správy a samosprávy mohou být:

 • Bodné, řezné rány nebo škrábnutí o zdravotnické nástroje a nářadí.
 • Poranění při ruční manipulaci s pacienty.
 • Upadnutí, podvrtnutí nebo dokonce sklouznutí – Právě z tohoto důvodu vznikl požadavek o ošetření a udržování komunikací, podlah, schodišť aj. , dle daných příslušných ustanovení právních norem a předpisu.
 • Při manipulaci s chemickými látkami hrozí poleptání končetin a očí. Nejčastěji benzin, ředidla aj.
 • Služební vozidla, školení řidičů a referentů má za následek dopravní nehody.
 • Při používání zemědělských technik jako například křovinořezy nebo sekačky na trávu dochází k častým a bolestivým úrazům.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s Vám na základě smlouvy zajistí profesionální komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve státní správě a samosprávě, které dokonale splňují všechny zákonné požadavky, což Vám umožní se naplno věnovat svému podnikání.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace