Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


BOZP a PO ve školství

Ve školských zařízeních je velmi složité zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle § 29 v předpisu č. 561/2004 Sb, protože se nejedná jenom o zaměstnance školy, ale především o studenty a žáky. U kterých je nutno zajistit bezpečnost nejen ve školách, ale i na výletech, dětských hřištích a školních pobytech v přírodě. Začátkem školního roku mají ředitelé i ředitelky mnoho povinnosti s oblasti BOZP u svých zaměstnanců, ale především u žáků a studentů.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s Vám na základě smlouvy zajistí profesionální komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které dokonale splňují všechny zákonné požadavky, což Vám umožní se naplno věnovat řízení školy.

Souhrn povinností ve školství v oblasti BOZP

 • Povinné vyhledávání, posuzování a vyhodnocování všech rizik spojené s činnostmi a pracovním prostředím ve školských zařízeních.
 • Povinné provádění pravidelných školení.
 • Povinné vedení dokumentací a kontrolování správného dodržování předpisů.
 • Povinné školení první pomoci – zajištění podmínek pro poskytnutí potřebné první pomoci s touto problematikou tak, aby byli seznámeni všichni zaměstnanci i žáci a studenti.
 • Povinné zajištění striktního zákazu kouření na pracovišti.
 • Povinné zajištění pracovních podmínek pro těhotné ženy a mladistvé.
 • Povinné provádění roční prověrky BOZP na pracovištích školských zařízení.
 • Povinné řešení pracovních úrazů zaměstnanců a žáků.
 • Povinné vedení dokumentace k BOZP a pravidelné aktualizování každým rokem.
 • Povinné dodržování a seznamování s právy, ale i povinnostmi zaměstnanců a žáků.
 • Povinné provádění revize a kontroly – zajišění údržby používaných zařízení ve škole (např. elektrická zařízení, plynová zařízení, kotelna, tělovýchovné nářadí aj.)

Souhrn povinnosti ve školství v oblasti PO

 • Povinná zařazení do kategorie požárního nebezpečí.
 • Povinné vedení a pravidelné aktualizování dokumentaci požární ochrany.
 • Povinné vedení požární knihy.
 • Povinné vypracování poplachových směrnic.
 • Povinné provádění preventivní požární prohlídky.
 • Povinné revize prostředků požární ochrany.

Nejčastějšími rizikovými faktory školství mohou být:

 • Pracovní podmínky – dodržování ergonomických požadavků na pracovišti.
 • Biologičtí činitelé – práce s biologickými činiteli provádět v kontrolovaném pásmu.
 • Hygienické požadavky – dodržování platných předpisů ve spojení s provozem škol a školských zařízení.

Naše společnost Energom projekty a.s tuto problematiku zajišťuje u mnoha různých typech školských zařízení v rámci celé ČR.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace