Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


BOZP a PO pro zaměstnavatele

Bezpečnost práce (BOZP) je souhrn povinností vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb. § 101 pro každou společnost stanových jak zaměstnavatelem, tak platnou legislativou, která má zajistit ochranné opatření zejména v pracovním procesu tak, aby nešlo k ohrožení lidského zdraví a ke ztrátě firemního majetku.

Naším cílem je dokonale chránit veškeré zájmy zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO.

Souhrn povinností jednatelů firem pro oblast BOZP.

 • Povinné zpracování a aktualizování dokumentací BOZP.
 • Povinné provádění pravidelných prověrek BOZP.
 • Povinné provádění kategorizací prací.
 • Povinné vypracování registru rizik.
 • Povinné zajištění pracovní lékařské prohlídky.
 • Povinné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro každého zaměstnance.
 • Povinné pravidelné školení svých zaměstnanců na problematiku BOZP.
 • Povinné seznámení nového zaměstnance s právními předpisy.
 • Povinné hlášení a evidování pracovních úrazů.
 • Povinné vyhledávání nebezpečných faktorů.
 • Povinné zajištění zaměstnance tak, aby nevykonával zakázané práce.
 • Povinné doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek.
 • Povinné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP.
 • Povinné seznamy zakázaných prací pro ženy a mladistvé.

Souhrn povinností jednatelů firem v oblasti PO

 • Povinné zařazení činnosti do kategorie požárního nebezpečí.
 • Povinné vedení a pravidelné aktualizování dokumentaci požární ochrany.
 • Povinné vedení Požární knihy.
 • Povinné vypracování poplachových směrnic.
 • Povinné provádění preventivní požární prohlídky.
 • Povinné revize a přehledy prostředků požární ochrany.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s Vám na základě smlouvy zajistí profesionální komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které dokonale splňují všechny zákonné požadavky, což Vám umožní se naplno věnovat své podnikatelské činnosti.

Co je za potřebí udělat?

Vy už se touto oblastí zabývat už vůbec nemusíte, vše uděláme za Vás a Vy se tak můžete plně věnovat své podnikatelské činnosti. Vaše účetní Vám povede daňovou evidenci a v případě kontrol Vás u FU zastupuje. My Vám zpracováváme dokumentaci a vedeme BOZP a PO a vše potřebné ke komplexnímu zajištění. V případě státních kontrol OIP, KHS nebo OIP Vás samozřejmě zastoupíme a rádi si naši obhájíme.

Zvládnete zajistit najednou více mých firem při nahlášení státních kontrol?

Jsme schopni zajistit všechny Vaše firmy, kontroly i řešení úrazů zvládneme během jediného dne a k Vaší celkové spokojenosti Vás rádi zastoupíme, především díky neustále rozšiřujícímu se týmu odborně vyškolených specialistů v oblasti BOZP a PO v rámci Celé České republiky.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace