Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


BOZP a PO pro OSVČ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je i Vaší povinnou součástí podnikaní. Jako OSVČ jste jak na úrovni zaměstnavatele tak zaměstnance a podle příslušných daných zákonů a předpisů, musíte i Vy splňovat povinnosti v oblasti BOZP tak, aby jste chránili nejen sebe, ale i další osoby, které by jste mohl svojí provozovanou činností ohrozit.

Požární ochrana je důležitou součástí Vašeho podnikání v případě, že máte svou vlastní provozovnu. V tomto okamžiku jste povinen plnit nejen platné zákony dle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., ale také příslušné předpisy a vyhlášky o požární prevenci.

Souhrn povinností pro OSVČ bez zaměstnanců v oblasti BOZP

 • Povinné zpracování a aktualizování dokumentací BOZP.
 • Povinné vypracování registrů rizik provozované činnosti OSVČ.
 • Povinné zpracování dokumentací k OOPP dle rizikové práce.
 • Povinné dodržování bezpečnostních přestávek.
 • Povinné vybavení pracoviště lékárničkou dle vyhodnocení pracovních rizik.
 • Povinné vzájemné informování o rizicích vyplývajicích z pracovní činnosti v případě, že se na pracovišti nachází více pracovníků OSVČ nebo jiných podnikatelů.
 • Povinné provedení bezpečnostního značení na pracovišti.
 • Povinné seznámení s příslušnými návody a provozní dokumentaci ke strojům a zařízením.
 • Povinné zajištění bezpečného pracovního prostředí pro všechny osoby, které se zdržují na pracovišti.
 • Povinné zajištění školení a evidování potřebných dokladů o školení.

  Souhrn povinností pro OSVČ bez zaměstnanců v oblasti PO

 • Povinné zařazení činnosti do kategorie požárního nebezpečí.
 • Povinné vedení a pravidelné aktualizování dokumentaci požární ochrany.
 • Povinné vedení Požární knihy.
 • Povinné vypracování poplachových směrnic.
 • Povinné provádění preventivní požární prohlídky.
 • Povinné revize a přehledy prostředků požární ochrany.

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s Vám na základě smlouvy zajistí profesionální komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které dokonale splňují všechny zákonné požadavky, což Vám umožní se naplno věnovat své podnikatelské činnosti.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace